Chuyện về “Nữ kiệt xứ dừa” Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà trở thành nữ Uỷ viên Bộ Chính trị trong cuộc bỏ phiếu kín bầu tại Hội nghị Trung ương 7, trở thành một chính trị gia được dư luận dành nhiều ưu ái nhất có học vị kinh tế tài chính, có 3 khóa là ủy viên Trung ương [...]