Cần cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng cần có cơ chế tài chính đặc thù để khắc phục tình trạng chậm trễ trong  cấp phát kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ thời gian qua.Trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 7/4, […]